Przykład skargi powodowej

Wiele osób poszukuje przykładu skargi powodowej. Przykłady maja to do siebie, że czasami mogą być pomocne, a czasami dla odmiany mogą spowodować wiele niepotrzebnego zamieszania. Wszystko zależy od tego, w jakim celu przykład ma zostać wykorzystany.

Jeżeli przykład skargi powodowej ma dostarczyć wiedzy o układzie graficznym skargi powodowej, wówczas spełni swoje zadanie. Natomiast, jeżeli przykład ma zostać wykorzystany do rozwiązania problemu związanego z zaskarżeniem ważności małżeństwa, wówczas mogą powstać problemy.

Do zaskarżenia ważności małżeństwa nie wystarczy intuicja i dobre chęci. Potrzebna jest przynajmniej minimalna wiedza w zakresie podstaw prawnych zaskarżenia oraz procedury sądowej. Bez tego nawet najlepszy przykład nie da odpowiedzi na pytania jak to zrobić i na jakiej podstawie.

W przeciwieństwie do pozwu sądowego, skarga powodowa wymaga większej wiedzy od inicjatora postępowania sądowego. Pozwy w przeważającej większości są konstruowane na zasadzie: Daj mi fakty, sąd zna prawo. W przypadku zaś skargi powodowej obowiązuje zasada: Na jakiej podstawie tak uważasz i dlaczego. O ile odpowiedź na pytanie, dlaczego, może być udzielona nawet intuicyjnie, to już odpowiedź na pytanie, na jakiej podstawie może sprawiać problemy, to jeszcze źle udzielona prowadzi do wadliwego rozstrzygnięcia.

Każda skarga powodowa jest sporządzana według zasady:

  • Kto pisze i do kogo,
  • w jakiej sprawie,
  • czego chce,
  • na jakiej podstawie prawnej opiera swoje żądanie,
  • dlaczego uważa, że jego żądanie jest uzasadnione,
  • kiedy i gdzie sporządził pismo,
  • podpis.

Jeżeli skarga powodowa zostanie sporządzona według tej zasady, formalnie będzie poprawna. Natomiast, czy merytoryczne? To okaże się w toku postępowania.